Схаменіться дівчатка!
Яких же діточок можуть народити ці дівчата для України?! Не вже в них серце кам’яне, та не відгукується на всій цей біль та гнів від якого зараз тремтить душа будь якої справжньої українки. Схаменіться дівчатка. Справжня чоловіча сила та мужність з іншої сторони барикад.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply