Тільки одиниці серед чиновників склали з себе повноваження.
Влада на усіх рівнях продовжує чинити злочин проти народу, прикриваючись заявами типу я обранний чинною владою, і поки я на цій посаді, то виконуватиму накази президента (які б бандитські вони не були???). Виходить, державний службовець не має власної позиції? Тоді це слуга влади чи народу? Людина на державній посаді – у першу чергу хто: людина чи чиновник?

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply