Розслідування і знаходження снайперів – одне з головних питань. Нехай влада навіть не намагається це проігнорувати та замовчати. Народ має подивитись їм у вічі! І знати цих мерзенних катів. Влада, ми чекаємо! http://faktu-week.ictv.ua/ua/index/view-media/id/55704

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply