Сьогодні день пекельної вакханалії під назвою “Референдум”, яку не визнає весь цивілізований світ.
Тримайся Крим, тримайся Україна, тримайся світ!
Цей маразм потрібно пережити…

Слава Волі.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply