Український Майдан висвітлив саму суть не свободи — рабське існування. І назад не буде вороття. Старий світогляд вичерпав себе. Звичні шаблони вже не спрацьовують. Люди так, як раніше, жити більше не хочуть і не будуть.

Україна повстала заради свого майбуття — у всій своїй красі, талановитості, нестримності та нескореності. І такий народ не здолати!

Ірина Плескіт
(фото АртМайдан)

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply