Влада у Києві у трансі з установкою на добро: «Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають те то і те то… Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту…».

А вже пролилась перша кров українського військового…

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Залишити відповідь