Українські морпіхи останніми залишили Крим. (з 18 тисяч військових в Криму залишилось вірними присязі народу Україні близько 6 тисяч….)

Якщо ми плачемо – значить наші душі не зачерствіли.

Леся Рідна.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply