Цього року в Україну раніше прийшла весна. Для того, щоб зігріти своїм теплом скорботні, понівечені болем, виснажені довгим очікуванням і переживаннями за долі людей, за долю рідної країни душі. Прийшла, щоб дати віру, що все було не марно, не здаватися і іти далі обраним шляхом Волі. Дати Віру в Пробудження Нового Життя!

Леся Рідна.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply