Вольниця shared Квітка Польова’s photo.

Вольниця shared Квітка Польова's photo.

КОЛИСАЛА МАТИ КОЛИСКУ КЛЕНОВУ. ВИСПІВАЛА ДОНІ ДОЛЮ ВЕСЕЛКОВУ… А КОЛИ ДИТИНА МІЦНО ЗАСИНАЛА—МОЛИТВАМИ ЩАСТЯ ДОНІ ВИШИВАЛА… НА БОГА! НА СОНЦЕ! НА ДЕНЬ ЗОЛОТИЙ!
НА НІЖНІСТЬ! НА УСМІХ! НА ПОГЛЯД ЯСНИЙ! НА ДОЛЮ ЩАСЛИВУ І ДОНЮ ВРОДЛИВУ! НА ВОЛЮ ТА ДОЛЮ – Й СВОЮ УКРАЇНУ!

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Напишіть відгук