Вольниця shared Громадська спІлка “Воля Громади”‘s photo.

Вольниця shared Громадська спІлка "Воля Громади"'s photo.

15 вересня пройшла перша зустріч #Аргументована_Рада – проекту Громадської спілки “Воля Громади”, спрямованого на консолідацію та координацію громадської діяльності в Україні.
Звітуємо про перші спільні кроки, а також запрошуємо до участі в проекті.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply