Вольниця added 4 new photos.

Вольниця added 4 new photos.

Барви природи – прояв Любові творення світу, його багатогранності, дива краси і неповторності.
Краса торкається потаємних струн душі, пробуджуючи чутливість, зворушливість та ніжність, даруючі небайдужість та потяг до найсвітлішого.
Краса врятує Світ!

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply