Коли був Майдан у Києві, також були Майдани по всій Україні.
Це були зібрання людей.
Це була громада, воля якої змінила події в країні.
Ці зібрання мають продовжуватись.
І надалі люди об’єднуючись мають змінювати події в країні.
Це не повинен бути наступний короткочасний Майдан 3.
Це має стати постійним явищем, де народ на зборах вирішує куди рухатись країні.
А влада має виконувати волю громади.

Slava Voli

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply