Вустами дитини говорить істина. Дітей не проведеш, вони в своїй чистоті бачать наскрізь дорослу брехню, нещирість, зраду всього світлого.

Андрій Бобрик.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Залишити відповідь