Дуже правдиво намальовано. Так можна розповісти майже про кожного політика, що зараз при владі. Такий “театр” заради Гетьманської Булави. Правда, цей цинічний театр на крові народу. Та хіба це їх хвилює…

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Залишити відповідь