Настають гарячі дні для студентів – сесія!
Віри вам у себе, наснаги і… почуття гумору!

Як би зробити так, щоб екзамен був справжнім святом – обміну знаннями, думками, ідеями!

Ніч перед іспитом. У квартирі професора лунає телефонний дзвінок. Роздратований заспаний голос:
– ТАК!
– Що спиш ЗАРАЗА?
-?! 🙁 ((
– А ми вчимо.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply