Ми великі.
Ми обрана нація.
Від нас прийде спасіння.
Ми обрані Богом.
А Америка і Гейропа – то зло і від диявола.
Так думають спотворені гординею люди країни, де свої Пєнкіни очі не муляють, і де своя потворність в упор не помічається.

Slava Voli

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply