Помітив тенденцію, коли хтось гине “наш” – люди сумують.
Коли гине “не наш” – то добре, радісно.
Не знаю, мені взагалі шкода всіх хто гине, бо всі в першу чергу люди…
І війна – це не найкраще вирішення будь-яких питань, є і інші шляхи…

Slava Voli

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply