“…світовими тенденціями є поєднання новітніх технологій із пізнанням та переосмисленням історії, як світової, так і кожної окремої людини і людських спільнот. Повернення до своїх коренів, відновлення шанобливого ставлення до природи, заглиблення у свій духовний світ та пошук внутрішньої гармонії – це єдиний порятунок глобалізованого світу споживацтва та лицемірства від самознищення. І у світових трансформаціях вагому роль може зіграти саме український народ.”

http://www.radiosvoboda.org/content/article/26560956.html

В очікуванні Третьої світової війни. Як зміниться світ

Після останніх подій в Україні всі починають розуміти, що Путін взяв курс на розв’язання Третьої світової

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply