Наші думки про Україну. Наші слова за Україну. Наші почуття з Україною. Ми знаємо, що прийшов час Нової історії – Нового Життя, час великого Єднання. І в цьому Єднанні є велика Воля і Сила.

Слава Україні!

Леся Рідна.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Залишити відповідь