Велике відродження України тільки починається! Ніякому уряду не загасити багаття нової української душі. Бо це багаття вже перекинулось святими іскорками на весь Світ. Це Божа воля, зупинити яку неможливо ніякими іграми ніякого уряду.
Єднаймося! Гартуймося! Це тільки початок нашого Майдану у Всьому Світі. Голос України, Воля України, пробуджена Майданом, не затихай!
Слава Україні! Героям Слава!
Надія Вільна!

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Залишити відповідь