Вольниця shared Dalia Grybauskaitė’s status update.

Вольниця shared Dalia Grybauskaitė's status update.

Dalia Grybauskaitė

Prieš metus Maidane prasidėję įvykiai pakeitė ne tik Ukrainą, bet ir Europą. Tuomet dar kartą įsitikinome, kad laisvė negali būti savaime suprantama, o ilgus metus kurta taika gali būti trapi. Kova už savo valstybę nėra lengva. Lietuva supranta ir palaiko Ukrainos žmonių pasirinkimą.

Дії що почалися рік тому на Майдані, змінили не тільки Україну, але і Європу. Сьогодні ми ще раз впевнилися, що свобода не виникає сама по собі, її потрібно виборювати, а мир і стабільність у повоєнному світі, можуть опинитись під загрозою. Отже боротьба за свою державу не є легкою. Литва завжди розумітиме та підтримуватиме вибір українського народу.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply