Вольниця shared Юрій Їжакевич’s photo.

Вольниця shared Юрій Їжакевич's photo.

Наші рідні герої сьогодення, так пишеться нова славетна історія України, простими хлопцями, що не чекають а ні слави, а ні відомості. Вони просто живуть звичайним життям патріота своєї батьківщини.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply