Вольниця shared Роман Дідик’s photo.

Вольниця shared Роман Дідик's photo.

Надія Вільна Не забутній у віках подвиг матері що виховала героя! Хай наша пошана не залишить вас самотніми в вашої журбі. Тримайтесь любі.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply