Вольниця shared Дмитрий Карпачёв’s photo.

Вольниця shared Дмитрий Карпачёв's photo.

Людство стало свідками повторення цього страшного експерименту з маніпулювання свідомістю цілого народу. Іронія долі. Цього разу – це Росія.
Люди, не будьте свинями! Як ви потім будете дивитися в очі своїм дітям?
Спитайте у старшого покоління німців. Що вони відчували після того як пройшов дурман великодержавного шовінізма та відчуття своєї особливої місії та переваги над іншими народами світу? Як виправдовувалися їхні батьки?…

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Напишіть відгук