Вольниця shared Громадська спІлка “Воля Громади”‘s photo.

Вольниця shared Громадська спІлка "Воля Громади"'s photo.

Насильне втягування незалежних країн до Тайожного союзу, розгін Майдану, війна на Донбасі – і все це банально заради збагачення кремлівських монополій.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply