Вольниця added 3 new photos.

Вольниця added 3 new photos.

Україна має самобутню, цікаву та в чомусь особливу культуру, яка представлена багатьма діячами. І особливим для української культури є її національний музичний інструмент. Мова йде про бандуру. Коли слухаю її звуки, то зачаровує чистота та милозвучність музики. Цей інструмент відомий приблизно з 12 століття. Українських кобзарів запрошували до королівських дворів європейських країн. Пізніше бандура отримала поширення серед козацтва. Бандуристи виконували твори специфічних жанрів-історичні, думи, псалми. Ось такий цікавий фрагмент історії цього музичного інструменту.

Денис Слухач

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply