Увага! Слушні поради що до тактики бою. Може бути корисним.

Ніч Героїв Майдану. 18-19 лютого | Блог українського журналіста

Спочатку було стійке враження, що це все не насправді. Ніби якась комп'ютерна стрілялка. Ніби з тобою нічого не трапиться. Та коли бачиш поранених, кров під ног

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply