http://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/14/7018722/

Фірташ іде на посадку

Багато років Фірташ вдавав із себе респектабельного бізнесмена, наймаючи чисельних радників західного походження. Можливо, сьогодні ці люди могли би дати Фірташу єдину корисну пораду – як можна раніше укласти угоду зі американським слідством та здати всіх подільників.

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply