ДЕ ВАШ ПАТРІОТИЗМ? У СЕРЦІ?
10 червня міністр освіти з двома журналістами розмовляли про патріотизм, який залежить, на їхню думку, від критичного мислення українців, від зарплати вчителів, від корумпованості суспільства, а справжні патріоти (за переконанням єврея-журналіста Портнікова) – у Америці, ті, що 200 років тому туди подалися на теплоходах(. А Бендера, виявляється, не любив вишиванок і пісень. І ЩЕ – нас чекають програми, розроблені чиновниками, які навчатимуть патріотизму!!!

Мене обурило, що за дві години балаканини, не вимовлено головного слова – ЛЮБОВ!
Бо патріотизм – це любов до батьківщини, до землі, до матері, до світу, в якому ти живеш, який вимірюється БАЖАННЯМ ЩОСЬ (ЩО ДАНО ТОБІ ВІД БОГА) ЗРОБИТИ ЗАРАДИ ЦІЄЇ ЗЕМЛІ!
Патріотизму не можна навчити, як не можна навчити любові, її треба відчути, вона – у СЕРЦІ, а не у с….!

This entry was posted in Facebook Posts and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply